Dzisiaj jest: 22 Października 2014    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna
Msze Święte

Msze św. w niedziele
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 17:00, 19:00

Msze św. w dni powszednie:
6:30, 7:30, 15:00, 19:00

Polecamy

Gościniec Św. Wawrzyńca

Złoty jubileusz konsekracji br. Piotra Pęcka SAC

6 września 2014r. w poznańskiej wspólnocie obchodziliśmy 50- lecie konsekracji naszego brata Piotra Pęcka SAC. W tym dniu bratu Piotrowi towarzyszyła licznie zgromadzona rodzina – wśród niej siostry brata Piotra – którzy przybyli, aby cieszyć się wraz z bratem i dziękować Bogu za dar powołania braterskiego do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Najważniejszym momentem w przeżywaniu złotego jubileuszu brata Piotra była Eucharystia, na której zgromadzili się pozostali współbracia ze wspólnoty domowej, siostry zakonne oraz rodzina. Mszy św. przewodniczył Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Adrian Galbas SAC. W wygłoszonej homilii Ksiądz Prowincjał podkreślił rzeczy najistotniejsze, które powinny towarzyszyć osobom powołanym i konsekrowanym. Mianowicie: przyjaźń z Bogiem oraz radykalizm ewangeliczny. Natomiast nawiązując do słów z podanej przez Kościół Ewangelii na ten uroczysty dzień, Ksiądz Prowincjał podziękował bratu Piotrowi za jego harmonię życia – harmonię pomiędzy modlitwą a pracą. Ksiądz Prowincjał podkreślił fakt złożenia przez brata pierwszej konsekracji. Od jej momentu „brat umarł dla świata”. Jego świat się „skurczył i ograniczył tylko do Ząbkowic Śląskich oraz do Poznania – gdzie już od 44 lat żyje, i gdzie pracował jako zecer w drukarni, wiernie wypełniając obowiązki i przestrzegając słów konsekracji. Po homilii brat Piotr uroczyście odnowił swoją konsekrację. Natomiast po Mszy św. wszyscy domownicy oraz zaproszeni gości udali się na uroczysty obiad.

Więcej…

 

Tak – dla pokoju i rozwoju narodów! Nie dla wojny i zabijania!

Słowo biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

 

Umiłowani Bracia i Siostry!

Od Jasnogórskiego Tronu Maryi kierujemy do Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami słowo pasterskie z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Była ona straszliwym doświadczeniem dwudziestowiecznej Europy i świata. Pochłonęła dziesiątki milionów istnień ludzkich, odcisnęła się na losach narodów i państw. Stała się początkiem wieloletniego czasu przemocy, bezprawia i bezsilności, straty najbliższych oraz utraty Ojczyzny. II wojna światowa ujawniła otchłań zła, do jakiego zdolne są zbrodnicze ideologie i systemy polityczne, które odwróciły się od Boga, przekreślając Jego prawa. Z drugiej zaś strony ukazała też piękno i siłę ludzkiego ducha, czerpiącego często swą siłę ze źródeł wiary: gotowość do poświęceń w imię niezbywalnego prawa narodów do życia w wolności, stawanie w obronie wartości, które kształtowały drogę pokoleń, czynne przeciwstawianie się dyktatowi zła.

Papież Benedykt XVI zachęcał nas: „Musimy pamiętać o dramatycznych wydarzeniach, które zapoczątkowały jeden z najstraszliwszych konfliktów w dziejach, który spowodował dziesiątki miliony ofiar i przyniósł tak wielki ogrom cierpień umiłowanemu narodowi polskiemu. Konflikt, w czasie którego doszło do tragedii Holokaustu i zagłady innych zastępów niewinnych istot”.

Więcej…

 

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego po raz kolejny przypominają nam wagę tej instytucji, a także naszą za nią odpowiedzialność. Wskazują też, że głosowanie jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela. Poprzez wybór osób, którym na sercu leży autentyczne dobro Europy i Polski, możemy przyczynić się – jak zachęcał nas do tego św. Jan Paweł II – do budowania europejskiej wspólnoty ducha, opartej na duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały. Europę trzeba bowiem budować nie tylko na wartościach ekonomicznych, ale przede wszystkim opierając ją na tych wartościach duchowych, które budują solidny fundament jedności. Ten najgłębszy fundament jedności – uczył w 1997 roku w Gnieźnie św. Jan Paweł II – przyniosło Europie i przez wieki ją umacniało chrześcijaństwo, ze swoją Ewangelią, ze swym rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Z Ewangelii wyrastają zarówno zasady solidarności i pomocniczości, jak i zasada poszanowania godności człowieka, mężczyzny i kobiety, poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także prawo do wolności religijnej, obejmujące również prawo do publicznego wyrażania własnych przekonań religijnych. Nie można zbudować przyszłości Europy – mówił św. Jan Paweł II – jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii i połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej.

Więcej…

 

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH

KATEDRA  - 18.05.2014

KATECHEZY - kwiecień/maj w parafii p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Pierwsze spotkanie - 23.04.2014 o godz. 20.00, w sali nr 5